Általános jellemzők

Az alma a legjelentősebb gyümölcsfajunk. Jelentős vitaminforrás és még egyszerű körülmények között is hosszú hónapokig eltartható. Friss fogyasztásra és konzervipari célra is felhasználható. Hazánkban az almaültetvények felén Jonathán, Idared és Golden Delicious fajtákat, 4000-5000 ha-on rezisztens fajtákat termelünk. A hagyományos technológia mellett 25-30 t/ha az intenzív technológia mellett 30-40 t/ha termést érünk el. A megtermelt alma 30-50 % étkezési és 50-70 % ipari, mely arány az értékesítési ár szempontjából kedvezőtlen. Összességében véve mérséklet tápanyag-utánpótlás jellemzi almaültetvényeinket. Ezzel szemben Nyugat-Európában intenzív körülmények között 60 t/ha átlagterméssel számolhatunk, melynek 90 % étkezési és 10 % ipari alma. Ehhez természetesen intenzív tápanyag-utánpótlási technológia szükséges.

Éghajlat és talajigény

Az alma a kiegyenlített, párás, mérsékelten hűvös klímát kedveli. Fejlődéséhez a 9-10 oC éves átlaghőmérséklet a legkedvezőbb. Május és augusztus hónapokban 18-19 oC átlaghőmérsékletet igényel. Eredményes termesztéséhez legalább 1800 napfényes óra, évi 600-800 mm csapadék, a vegetációs időszakban 350-550 mm szükséges. A talajvíz legalább 2 m mélyen, talaj pH ja 5,5-7,5 közötti legyen. A könnyen felmelegedő, levegős 1% feletti humusztartalmú homok vagy homokos vályog fizikai féleségű humuszos homok és kovárványos barna erdőtalajokat, valamint a középkötött, mégis könnyebben felmelegedő talajokat kedveli. A kötött, hideg agyagtalajokat és a szikeseket nem kedveli.

Tápanyag utánpótlása

Számos szakirodalmi adat áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy 1 tonna termés és a hozzá tartozó éves fanövedék előállításához mennyi tápanyagra van szükség (ez az úgynevezett fajlagos tápanyagigény). Ezek részletes ismertetésétől eltekintünk.

A nitrátrendelet (59/2008 (IV.29.) FVM rendelet) vonatkozó (4. számú melléklet B) része szerint, mely a nitrátérzékeny területeken kötelezően alkalmazandó (6§ 2 bekezdés) értékeket tartalmazza, az alma fajlagos tápanyagigénye az alábbi.

Nitrogén: 2 kg N/t termés és fanövedék

Foszfor (P2O5): 0,6 kg/t termés és fanövedék

Kálium (K2O): 3 kg/t termés és fanövedék

50 t/ha termés eléréséhez a talaj közepes PK ellátottsága és a levél optimális NPK ellátottsága mellett 90-110 kg N, 20-30 kg/ha P2O5 és 100-120 kg/ha K2O hatóanyag szükséges.

A fenti tápanyagigényt a levélanalízis eredményétől függően korrigálni kell. Vagyis optimálisnál jobb ellátás (+20%) esetén csökkenteni (-20%) vagy átmenetileg szüneteltetni lehet, attól rosszabb ellátottság (-20%) alapján növelni (+20%) szükséges. A mintavétel időpontja a hajtásnövekedés vége (július 15-augusztus 15.). A minta a földről kézzel még elérhető csúcshajtás közepéről származó kifejlett ép levél. A tájékoztató jellegű határértékeket az alábbi táblázat tartalmazza.

Tápelem

Alacsony

Közepes

Optimális

Magas

Túlzott

N (%)

<1,8

1,8-2,0

2,0-2,6

2,6-2,8

> 2,8

P (%)

<0,1

0,10-0,16

0,16-0,25

0,25-0,30

> 0,3

K (%)

< 1,0

1,0-1,2

1,2-1,6

1,6-1,8

> 1,8

Ca (%)

< 1,0

1,0-1,2

1,2-1,8

1,8-2,2

-

Mg (%)

< 0,15

0,15-0,25

0,25-0,40

0,4-0,5

> 0,5

Fe (ppm)

-

<100

100-300

> 300

-

Mn (ppm)

-

<50

50-200

200-300

> 300

Zn (ppm)

<15

15-25

25-50

> 50

-

Cu (ppm)

-

<5

5-20

> 20

-

B (ppm)

<20

20-25

25-50

> 50

-

Az alma Genezis tápanyag-utánpótlási technológiája

A Genezis Gyümölcs Tápanyag-utánpótlási Technológiát két változatban dolgoztuk ki. Az egyik az öntözés nélküli vagy esőszerű, de nem mikroöntözéses termesztéstechnológia (vagyis tápoldatozás nélkül), a másik a tápoldatozást is lehetővé tevő esőszerű mikro- vagy csepegtető öntözéssel berendezett ültetvények kidolgozott

I. Termő korú téli alma ültetvény tápanyag-utánpótlása tápoldatozás nélkül

Ezt a technológiát azoknak javasoljuk, akik nem tudnak öntözni, vagy csak esőztető, de nem mikroöntözéssel és így csak szilárd alaptrágyát, ill. permetezéssel levéltrágyát tudnak kijuttatni.

Alaptrágyázás

Kijuttatás ideje

Készítmény *

Dózis (kg/ha)

Megjegyzés

tenyészidőn kívül

 

Genezis NPK 4:17.30

Genezis NPK 8:12:25

Genezis NPK 5:10:30

Genezis NPK 0:10:28

200-500

laza talajon

kötött talajon

kötött talajon

kötött talajon

Fejtrágyázás

Kijuttatás ideje

Készítmény

Dózis (kg/ha)

Megjegyzés

virágzáskor

Genezis NPK 10-20-15

250-350

középkötött talajon

sziromhullás után

Genezis NPK 10-20-15

100

laza talajon

sziromhullás után

Genezis Pétisó

150-180

laza talajon

virágzás után

Kalcium-nitrát**

100-150

Kalcium pótlására

*az istállótrágyázástól és annak dózisától (15-40 t/ha) függően

**ha a nitrogén dózisok miatt már nem adható, akkor a kalciumot pótoljuk lombtrágyával, vagy a tenyészidőn kívül meszezéssel.

II. Termő korú téli alma ültetvény tápanyag-utánpótlása alaptrágyázás utáni tápoldatozással

A tápoldatozás az intenzív gyümölcstermesztési technológia szerves része. Lehetővé teszi a folyamatos és intenzív tápanyag és vízellátást, a magas termésátlagok elérését.

Alaptrágyázás

Kijuttatás ideje

Készítmény *

Dózis (kg/ha)

Megjegyzés

tenyészidőn kívül

 

Genezis NPK 4:17:30

Genezis NPK 8:12:25

Genezis NPK 5:10:30

Genezis NPK 0:10:28

200-500

laza talajon

laza talajon

kötött talajon

kötött talajon

rügyfakadás előtt

Genezis NPK 10-20-15

300-350

 

*az istállótrágyázástól és annak dózisától (15-40 t/ha) függően

A fenti táblázat szerinti alaptrágyázás lényege a tartalékolás, ami biztosítja, hogy az ugrásszerűen megnövekvő tápanyagigény időszakában elegendő könnyen felvehető tápanyag álljon a növény rendelkezésére.

Ekkor juttatjuk ki a foszfor és kálium hatóanyag nagyobb részét, melyet mindig talajvizsgálatra és növényanalízisre alapozottan, a kijuttatott szervestrágya mennyiségének figyelembe vételével, a várható termésmennyiséghez és a fák kondíciójához igazodva határozunk meg.

A csepegtető és mikroszórófejes öntözéssel kivitelezett tápoldatozás a leghatékonyabb és legésszerűbb módja az ültetvény folyamatos, igényekhez rugalmasan és gyorsan alkalmazkodó víz és tápanyag-szükségletének pótlására.

Tápoldatozás

Kijuttatás ideje

Készítmény

Dózis (kg/ha)

Töménység (%)

Rügyfakadás után

Genezis Péti Mix Komplex Plusz Starter 15-30-15

80-100

0,1

Sziromhullás után

Genezis Péti Mix Komplex Plusz I. 14-7-21

150-200

0,1

Gyümölcsnövekedés

Genezis Pétisol Nitrogéndús

250-550

0,08-0,1

 

Genezis Ammónium-nitrát

100-150

0,08-0,1

Ugyanakkor a tápoldatozás történhet kis vízadaggal, ha nincs vízhiány és a cél csupán a tápanyagok pótlása vízben oldott formában.

Virágzás végéig foszforban gazdag, 1:1 N:K arányú tápoldat kijuttatása indokolt. Virágzás után, ha a talaj tápanyag-ellátottsága harmonikus, csökkentett foszfor tartalmú 1:1-1,5 N:K arányú tápoldat a legmegfelelőbb. Az augusztus vége után kijuttatott tápanyagok már csak a következő évben hasznosulnak, tartaléktápanyagként a fákban raktározódnak.

Termő korú téli alma ültetvény levéltrágyázása mindkét fenti technológia esetén

A gyümölcsösök lombtrágyázása a nagyobb lombfelület, a gyakoribb növényvédelmi beavatkozások, a nagyobb hozamok, stb. miatt nagyobb jelentőséggel bír, mint a szántóföldi kultúráké. A lombtrágyázással elérhető kedvező élettani hatások közé tartozik például a hideg talajok tápanyag-ellátottságának javítása, a gyökéren keresztüli tápanyagfelvétel serkentése, a gyümölcsminőség javítása. Rügyfakadáskor és szüret után tápanyagfeltöltő (tartalékoló) szerepe van, de a tenyészidő alatt közvetlenül hat gyümölcskötődésre (bór), a minőségre és tárolhatóságra (kalcium), a hajtásnövekedésre (nitrogén, cink), a fotoszintézisre (magnézium), éréskor a színeződésre és az asszimilálták szállítására (kálium, bór).

A lombtrágyák alkalmazása ma már elkerülhetetlen az intenzív, gazdaságos, nagy termést biztosító és jó minőségű gyümölcsöt termő ültetvényekben. Az így kijutatott mikroelemek gyorsabban és jobban hasznosulnak, mint talajon keresztüli trágyázásnál, harmonikusabb lehet a tápanyag-ellátás.

A fentiek miatt a lombtrágyázás intenzív és fél intenzív, öntözött, nem öntözött és tápoldatozott ültetvényekben is egyaránt javasolt, sőt szakmai szempontból kötelező.

Kijuttatás ideje

Kijuttatás célja

Készítmény

Dózis (l/ha; kg/ha)

Egérfül állapottól

 

Genezis Mikromix-A szőlő-gyümölcs

0,5-1 %; 3x2 l/ha

Virágzás kezdetétől

Kötődés javítása

Genezis Pétibór Extra

0,5-1 %; 4x2 l/ha

Intenzív növekedés szakaszában

 

 

Tárolhatóság javítása

Genezis Péti Mix Komplex Plusz Nitrogéndús

Genezis Kalcidol

0,5-1 %; 6x5 kg/ha

 

0,5-1 %; 3x5 l/ha

Kötődés után

 

Genezis Pétisol Nitrogéndús

Genezis Mikromix-A szőlő-gyümölcs

0,5-1 %; 4x4 l/ha

0,5-1 %; 4x2 l/ha

Mogyoró nagyság

 

Genezis Nitrospeed

5-10 l/ha

Zöld dió nagyság

 

Genezis Nitrospeed

5-10 l/ha

Gyümölcsnövekedés

 

Genezis Nitrospeed

Genezis Mikromix-A szőlő-gyümölcs

Genezis Kalcidol

5-10 l/ha

0,5-1 %; 4x2 l/ha

0,5-1 %; 3x5 l/ha

Színeződés

 

Genezis Péti Mix káliumdús

0,5-1 %; 2x5 l/ha

Szüret után

 

Genezis Mikramid

1-2 %; 3x15 kg/ha

*a termékek kijuttatása 7-10 naponként javasolt

Tápelemhiány megjelenése esetén, megelőzés és feltöltés céljára

Kijuttatás ideje

Kijuttatás célja

Készítmény

Dózis (l/ha; kg/ha)

Egérfül állapottól

megelőzés, relatív hiány, fiziológiai igény

Genezis Mikromix-A cink

0,5-1 %; 4x1 l/ha

Intenzív növekedés szakaszában

Genezis Mikromix-A vas-magnézium

Genezis Mikromix-A mangán

0,5-1 %; 3x4 l/ha

Gyümölcsnövekedés

Genezis Mikromix-A cink

Genezis Mikromix-A mangán

0,5-1 %; 4x1 l/ha

Szüret után

feltöltés

Genezis Mikromix-A cink

Genezis Mikromix-A vas-magnézium

Genezis Mikromix-A mangán

Genezis Pétibór Extra

0,5-1 %; 3x2 l/ha

0,5-1 %; 3x1 l/ha

0,5-1 %; 3x1 l/ha

0,5-1 %; 3x1 l/ha


Kapcsolódó dokumentumok